Dejavnost

Socialno podjetje Z-Eniac SO.P.

socialZavod Z-ENIAC, SO.P. je neprofitni, nepridobitna pravna oseba, ki sodeluje z različnimi organizacijami in posamezniki.

Ranljivim ciljnim skupinam nudi programe podpore pri uporabi programske opreme in aplikacij. Izvaja socialno varstvene in mladinske programe, ki so namenjeni otrokom s posebnimi potrebami,
mladostnikom, ki imajo težave pri učenju in osipnikom ter drugim ranljivim skupinam. Delo z uporabniki temelji na svetovanju, usposabljanju in podpori pri aktivnem reševanju težav,
ki so povezane s potrebo po uporabi IT ter integracijo ciljnih skupin v družbo.

Namen zavoda  Z-ENIAC, SO.P. je izvajati dejavnosti na področju svetovanja, promocije in varne uporabe informacijske tehnologije (IT), predvsem za ranljive skupine.

Dejavnost  Z-ENIAC, SO.P.:

  • razvija in izvaja informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje in usposabljanje ter spodbuja aktivno participacijo ranljivim skupinam,
  • izvaja programe ozaveščanja in motiviranja za tehnična znanja z uporabo IT na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni,
  • nudi izdelke in storitve ter usposabljanje invalidom, ki z uporabo IT lahko rešijo njihov problem ( persionalizirani pripomočki in naprave, veščine)
  • uvaja nove poslovne modele na mikro ravni, ki revolucionarno spreminjajo dosedanjo prakso hiperprodukcije in v ospredje postavlja človeka, njegove potrebe in varovanje okolja ter naravnih virov
  • navdušuje k iskanju rešitev in napredka s pomočjo znanj s področja IT,  ki lahko v implementirani obliki inovacije bistveno izboljšajo kakovost življenja posameznikom in družbo usmerijo v pozitvno razmišljanje.