Socialno podjetje Z-Eniac SO.P.

Zavod Z-ENIAC, SO.P. je neprofitni, nepridobitna pravna oseba, ki sodeluje z različnimi organizacijami in posamezniki.

Ranljivim ciljnim skupinam nudi programe podpore pri uporabi programske opreme in aplikacij. Izvaja socialno varstvene in mladinske programe, ki so namenjeni otrokom s posebnimi potrebami,

mladostnikom, ki imajo težave pri učenju in osipnikom ter drugim ranljivim skupinam. Delo z uporabniki temelji na svetovanju, usposabljanju in podpori pri aktivnem reševanju težav,
socialki so povezane s potrebo po uporabi IT ter integracijo ciljnih skupin v družbo.

Namen zavoda  Z-ENIAC, SO.P. je izvajati dejavnosti na področju svetovanja, promocije in varne uporabe informacijske tehnologije (IT), predvsem za ranljive skupine.

Dejavnost  Z-ENIAC, SO.P.:

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik