Strokovno srečanje (25.11.2022)

Projekt »StudioKroG - Studio Krožnega gospodarstva«,

ki ga sofinancira Norveška s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma

Vabimo vas na

Strokovno srečanje (»Peer-review)

AKTIVACIJA SKUPNOSTI ZA UVELJAVLJANJE NAČEL KROŽNEGA GOSPODARSTVA V SLOVENIJI

KDAJ: petek, 25. novembra 2022, od 9.00 do 14.30 ure
KJE: Christanova soba, Dvorec Trebnik, Grajska ulica 9, 3210 Slovenske Konjice

Namen strokovnega srečanja

Peer-review (strokovni) dogodek organiziramo z namenom, da aktiviramo  skupnosti za uveljavljanje načel krožnega gospodarstva. Uporaba krožnih sistemov je namreč še vedno premalo zastopana v praksi. Da bomo povečali razumevanje, vzpodbudili interes in zanimanje za krožno rabo virov, bomo na strokovnem srečanju razpravljali o  akcijskem načrtu, ki se še bolj posveča preprečevanju nastajanja odpadkov, krožni zasnovi in celotnemu življenjskemu ciklu izdelkov ter implementaciji pristopa krožnega gospodarstva na primeru ponovne rabe zavrženih ladijskih kontejnerjev za izobraževalne, podjetniške, turistične in druge namene. Le-ti bodo dobili nove vsebine, pomembne za razumevanje načel krožnega gospodarstva v vsakdanjem življenju. Nov akcijski načrt je namreč eden glavnih gradnikov Evropskega zelenega dogovora, ki določa ambiciozen časovni načrt za ogljično nevtralno krožno gospodarstvo, ki je z viri gospodarno in v katerem je gospodarska rast ločena od rasti rabe virov. S tem bo krožno gospodarstvo prišlo v vse pore evropskega načrtovanja, zato je njegova implementacija nujna tudi v Sloveniji.

Za vzpostavitev partnerskega sodelovanje med javnimi in zasebnimi deležniki v okviru povečanja možnosti krožne rabe virov, se bo ob koncu projekta za zagotavljanja trajnosti podpisal neformalni dogovor o nadaljnjem sodelovanju kot skupnosti po izteku projekta z opredeljenimi skupnimi razvojnimi izzivi za širitev krožnega gospodarstva v Sloveniji.

Celotno vabilo
pdf logo

 

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik