O podjetju

Vizija:
Postati hočemo prepoznavni družbeno odgovorni izvajalec persionaliziranih izdelkov in storitev za ljudi s posebnimi potrebami. Našo vizijo spremljajo ljudje, zaposleni v našem podjetju, ki bodo predani družbeni odgovornosti in skrbi za človeka in naravo. Z uvajanjem inovativnih poslovnih procesov inidividualizirane ponudbe bomo pripomogli k večji družbeni odgovornosti.

Poslanstvo:
Zavod Z-Eniac je družbeno odgovorno podjetje. Kot razvojni izvajalec dovršenih persionaliziranih rešitev omogočamo trajnostni razvoj in družbeno odgovorno podjetništvo, pri čemer aktiviramo ljudi v smeri
razvoja in iskanja rešitev. S tem zagotavljamo delovna mesta tudi za težje zaposljive osebe v lokalnem okolju.

Vrednote:

  • Ustvarjalnost in ambicioznost
  • Odgovornost in gospodarnost
  • Spoštovanje in sodelovanje
  • Skrb za stranke in zaposlene
  • Pripadnost

Opredelitev temeljnih ciljev rasti:
Temeljni cilj rasti podjetja je z inovativnimi posegi v vseh procesih dosegati zadovoljstvo kupcev naših storitev in izdelkov. Cilj in poslovna vizija podjetja je postati prepoznaven po zaupanju in zadovoljstvu kupcev,
zlasti ranljivih skupin. S skrbnim ravnanjem do okolja in izbiro okolju prijaznih tehnologij, kakor tudi nenehnem osveščanju uporabnikov o varovanju okolja udejanjamo trajnostni razvoj v praksi.
Ob vlaganjih v nove investicije želimo še izboljšati kakovost naših storitev. Pozorni bomo, da bodo le-ti prispevali k napredku družbe in posamezniku zmanjšali težave ob hkratnem varovanju okolja.
V podjetju bomo pridobili tudi nove strokovne sodelavce, ki bodo predani podjetju in jim bo doseganje uspehov in kakovosti sestavni del osebnosti. Za doseganje učinkovitosti in družbene odgovornosti je potrebno
usklajeno delovanje vseh procesov znotraj organizacije. Ta kakovost je namenjena našim kupcem, neposrednim uporabnikom naših storitev. Z zadovoljstvom bomo našim kupcem nudili naše znanje in inovativnost za rešitev njihovih problemov,
ki bodo postali rešitve širših družbenih problemov.