LAS – SOCIO HUB

logo socio

LAS – SOCIO HUB - Vozlišče družbeno odgovornih podjetniških idej

 

Ukrep: 1.2.1 Spodbujanje partnerstev za podporo podjetništvu in kmetijstvu

Naslov projekta: Vozlišče družbeno odgovornih podjetniških idej

 

Splošne informacije o operaciji:

ü  Akronim: SOCIO HUB

ü  Sklad: ESRR

ü  Vodilni partner – prijavitelj: Razvojno raziskovalni center RRC Ormož, javni zavod

ü  Partnerji: Z-Eniac Ormož, so.p.

ü  Vrednost operacije: 37.750,53 €

ü  Vrednost sofinanciranja: 28.549,98 €

ü  Trajanje operacije: začetek 1. 7. 2022, konec 30.6.2023

Povzetek operacije:

Evropska Unija prepoznava družbeno odgovorno obliko podjetništva ter sektor socialne ekonomije kot sektor, kateri bistveno prispeva k višji stopnji zaposlenosti v družbeni koheziji, varovanju okolja, razvoju kmetijstva in povečanju socialne varnosti. V EU sektor družbeno odgovornega podjetništva ter socialne ekonomije zajema 10% vseh podjetij, ki ustvarijo 8% BDP skupnosti, v sektor socialne ekonomije je vključenega 6% delovno aktivnega prebivalstva. Drugačna zgodba pa se piše v Sloveniji, pri nas je p podatkih Evropske Komisije ta odstotek bistveno manjši. V letu 2019 je BDP socialne ekonomije znašal 0,268%, v njem je bilo zaposlenega 0,269% aktivnega prebivalstva. Največji delež so k temu prispevali invalidska podjetja in zaposlitveni centri. Vlaganje v sektor socialne ekonomije in razvoj družbeno odgovornih podjetniških idej preko spodbude podpornega okolje bo bistveno prispeval k povečanju konkurenčnosti in krepitvi ekonomske moči le tega. Predvsem pa zagotavljal razvoj subjektov na način, ki bo usmerjen v krepitev njihove profesionalizacije in podporo njihovim specifičnim potrebam ter razvoju veščin zaposlenih v tem sektorju. Sam sektor namreč vključuje najbolj ranljive skupine na trgu dela, ki so v času okrevanja po krizi še posebej podvrženi socialni izključenosti zaradi zmanjševanja tržnih dejavnosti. Nadalje je sektor pomemben gradnik družbenega sodelovanja, saj z vključujočimi praksami zagotavlja enakost možnosti za vse ranljive ciljne skupine.

Tako bo v operaciji SOCIO – HUB vzpostavljeno novo partnerstvo katero bo dolgoročno skrbelo za spodbujanje lokalnega podjetniškega razvoja. Skozi samo operacijo se bo dvignil nivo podjetniških znanj potrebnih za ustanovitev klasičnih ter socialnih podjetij za uspešno delovanje podjetij in razvoj podjetniških kompetenc nosilcev kmetijskih gospodarstev. Nadalje se bo zagotoviti opremo za vzpostavitev edinstvenega učnega vozlišča za razvoj družbeno odgovornih podjetniških idej kateri bo prvi SOCIO – HUB. Izvedel se bo podjetniški mentorsko izobraževalni program za razvoj družbeno odgovornih podjetniških idej ter različne delavnice za dvig poznavanja in znanja iz področja družbeno odgovornega podjetništva. Ob enem operacija spodbuja aktivno vključevanje mladih, žensk in drugih ranljivih v družbo

Učinki operacije se bodo odražali v:

-       v nabavljeni opremi za vzpostavitev SOCIO – HUBa,

-       v pripravi mentorsko izobraževalnega programa za razvoj družbeno odgovornih podjetniških idej,

-       v izvedbi mentorsko izobraževalnega programa za kreiranje družbeno odgovornih idej,

-       v izvedbi delavnic/izobraževanj za bodoče podjetnike »Naj ideja postane posel«,

-       v zaključnem »Podjeniškem minglu«, kateri je namenjen mreženju bodočih podjetnikov.

Aktivnosti:

Faza 1:

  • Vodenje in koordinacija
  • Promocija
  • Nabava opreme za vzpostavitev SOCIO – HUB(a)
  • Priprava celotnega mentorsko izobraževalnega programa za razvoj družbeno odgovornih podjetniških idej

Faza 2:

  • Vodenje in koordinacija
  • Promocija
  • Izvedba       mentorsko izobraževalnega programa za kreiranje družbeno odgovornih podjetniških idej
  • Izvedba delavnic / izobraževanj za bodoče podjetnike “Naj ideja postane posel”.
  • Zaključni podjetniški “mingl”

Če vas zanima kaj pravzaprav je kohezijska politika, lahko to preverite na spletni strani evropske kohezijske politike v Sloveniji (www.eu-skladi.si)

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik