Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin

Opis dejavnosti:

Medgenaracijska promocijska delavnica priprave kraljeve torte je potekala z namenom povezovanja generacij in večje ambicioznosti za razvoj lokalnega podjetništva v namen podpore urizmu. OZADJE OPERACIJE: V SWOT analizi stanja je bila namreč ugotovljena nadpovprečno hitra rast ostarele populacije in problemov, ki so s tem povezani. Za reševanje teh problemov je potrebno ostarelo populacijo vključiti v procese izobraževanja, usposabljanja in povezovanja z mlajšimi generacijami zaradi prenosa znanj med generacijami, kakor tudi zaradi kvalitetnejšega preživljanja življenja nasploh. Posebna pozornost pa je potrebna tudi kvalitetnejši oskrbi na domu, saj si velik delež ostarele populacije v bodoče ne bo mogel več privoščiti oskrbe v domovih za ostarele, zato bomo razvili nov poslovni model partnerstva za aktivno vključevanje starejših v medgeneracisjke delavnice učenja in povezovanja. Velike težave so prepoznane tudi pri ranljivih skupinah, zato je njim namenjena še posebna pozornost v okviru operacije.

Operacija »Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin« se zato  izvaja v okviru tematskega področja Večja vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin z izpostavljenim ciljem »Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in učenja, kar je delavnica s pripravo Torte ormoške grofice tudi dosegla.

  2018 09 torta01 logo22018 09 torta01 logo3

 2018 09 torta01 2018 09 torta02

IMG 4799 IMG 4803

IMG 4804 IMG 4805