Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin

Opis dejavnosti:

Medgenaracijska promocijska delavnica priprave kraljeve torte je potekala z namenom povezovanja generacij in večje ambicioznosti za razvoj lokalnega podjetništva v namen podpore urizmu. OZADJE OPERACIJE: V SWOT analizi stanja je bila namreč ugotovljena nadpovprečno hitra rast ostarele populacije in problemov, ki so s tem povezani. Za reševanje teh problemov je potrebno ostarelo populacijo vključiti v procese izobraževanja, usposabljanja in povezovanja z mlajšimi generacijami zaradi prenosa znanj med generacijami, kakor tudi zaradi kvalitetnejšega preživljanja življenja nasploh. Posebna pozornost pa je potrebna tudi kvalitetnejši oskrbi na domu, saj si velik delež ostarele populacije v bodoče ne bo mogel več privoščiti oskrbe v domovih za ostarele, zato bomo razvili nov poslovni model partnerstva za aktivno vključevanje starejših v medgeneracisjke delavnice učenja in povezovanja. Velike težave so prepoznane tudi pri ranljivih skupinah, zato je njim namenjena še posebna pozornost v okviru operacije.

Operacija »Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin« se zato  izvaja v okviru tematskega področja Večja vključenosti mladih, žensk in drugih ranljivih ciljnih skupin z izpostavljenim ciljem »Spodbujanje medgeneracijskega povezovanja in učenja, kar je delavnica s pripravo Torte ormoške grofice tudi dosegla.

  2018 09 torta01 logo22018 09 torta01 logo3

 2018 09 torta01 2018 09 torta02

IMG 4799 IMG 4803

IMG 4804 IMG 4805

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik