PROJEKT “3D” ( Delo+Design+Digitalizacija)

        EU sklad logo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MGRT)

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ ZA ZAGON SOCIALNIH PODJETIJ IN MLADINSKIH ZADRUG V LETIH 2016-2018

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa za izbor operacij je spodbuditi zagon novih socialnih podjetij oziroma spodbuditi zagon podjetniških podjemov v obstoječih socialnih podjetjih (sklop A) in zagon novih mladinskih zadrug s statusom socialnih podjetij (sklop B). Podpora bo prispevala k lažjemu prenosu razvitih inovativnih podjetniških idej v socialno podjetniške podjeme, kar je pogoj za dolgoročno preživetje, rast in razvoj podjetja skozi komercializacijo proizvodov, storitev in procesov na trgu.

Cilji javnega razpisa za izbor operacij so zlasti:

  • spodbujanje nastanka novih socialnih podjetij, in mladinskih zadrug z namenom realizacije inovativnih socialno podjetniških idej na trgu;
  • spodbujanje obstoječih socialnih podjetij k oblikovanju inovativnih podjetniških podjemov in inovativnih izdelkov in storitev za trajnostni obstoj na trgu,
  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje na področju socialnega podjetništva;
  • povečanje števila socialnih podjetij z namenom razvoja novih inovativnih poslovnih modelov, ki omogočajo zadovoljevanje družbenih potreb in doseganje družbenih učinkov ter povečanje njihovega trajnostnega delovanja;
  • povečanje socialne vključenosti zlasti ranljivih skupin s spodbujanjem njihove aktivacije in realizacije njihovih podjetniških idej na trgu;

zmanjšanje razvojnega zaostanka s krepitvijo ekosistema socialne ekonomije.

 

PREPOZNANE TEŽAVE IN PROBLEMI, ZA KATERE IMA Z-ENIAC SO.P. REŠITVE Z UPORABO 3D TEHNOLGIJE TISKANJA IZDELKOV   OB PODPORI

Fizične osebe

Pravne osebe

Gospodinjstva, družine, posamezniki Invalidi, ljudje s posebnimi potrebami Mladi Podjetja, izobraževalne ustanove

*Gospodinjska oprema (stoli, mize, posode, dekorativni izdelki, nakit, igrače, otroška in športna oprema itd.) se pogosto le malo poškodujejo in ker se ne najde nihče, ki bi znal izdelek popraviti, se ga usmeri med odpadke. Zakaj ne bi poškodovanega dela ali del izdelka enostavno 3D natisnili, pa bi izdelek lahko uporabljali dalje?

*Številne izdelke potrebujemo zelo redko in potem zasedajo prostor v stanovanju, medtem pa že potrebujemo nek drug izdelek. Zakaj ga ne bi preoblikovali in ga znova uporabili?

*Prodajajo se zgodbe, ne izdelki, zakaj si ne bi posameznik pri Z-Eniacu natisnil svoje zgodbe, ki je za socialno podjetje tudi tržna priložnost in možnost zaposlitve tudi v lokalnih okoljih, še zlasti ciljne skupine, skladno z zakonom o socialnem podjetništvu.

*Zaradi invalidnosti imajo mnogi težave, tako pri gibanju,kot pri samostojnem življenju. Določenih izdelkov, ki so prilagojeni izključno samo njim ni mogoče kupiti, ali pa so zelo dragi. Zakaj si ne bi olajšali življenja in težavo rešili v operaciji 3D?

*Odsotnost fizične proizvodnje v Sloveniji je pripeljala do odtujitve in podcenjevanja fizičnega dela, ki je tudi razvojno in intelektualno; posledično se večina mladih izoblikovanega cilja prihodnosti, zato je njihova brezposelnost še vedno v porastu.

Že en sam izdelek, ki si ga bo izdelal posameznik lahko za vedno spremeni odnos do dela in pripomore k motivaciji ustvarjanja in razvoja ter iskanja tržnih niš za izdelke in storitve prihodnosti. Z operacijo 3D!

*Pri izvajanju dejavnosti podjetnik nujno potrebuje nek del, ki ga ne more kupiti v Sloveniji, zato mora čakati na uvoz, to pa lahko traja tudi 5 dni in več, kar je iz vidika zaustavitve delovnega stroja ali dejavnosti nesprejemljivo.

*Pri izdelavi določenega izdelka podjetnik potrebuje specifični del, ki ga enostavno ne more naročiti. Zakaj si ga ne bi natisnil pri Z-Eniacu v operaciji 3D?

*Socialno podjetje potrebuje specifični manjši izdelek, da lahko zagotovi storitve gibalno oviranim. Tega izdelka ne more kupiti na trgu, lahko pa si ga natisne pri Z-Eniacu.

*Izobraževalne ustanove potrebujejo primere kot modele 3D objektov za lažje razumevanje zlasti pri kemiji, biologiji in matematiki.

REŠITEV = 3D TISKANJE ALI ADITIVNA PROIZVODNJA

 

OPERACIJA 3D= Delo+ Design+Digitalizacija

 

Koristi, ki jih bo imela lokalna skupnost in širša javnost od socialnega podjetja Z-Eniac SO.P. zaradi izvajanja projekta 3D:

Zavod Z- Eniac SO.P. je ustanovljen z namenom, da z uporabo sodobne tehnologije olajša življenje predvsem ranljivim skupinam in prispeva k razvoju širše skupnosti z uvajanjem sodobnih poslovnih modelov, ki ga prinaša doba računalništva.

Podjetje bo s pomočjo odobrenega projekta MGRT pričelo z operacijo »3D«, katere dejavnost je tudi opredeljena v Aktu o ustanovitvi in Statutu in sicer da razvija in izvaja postopke tiskanja ter informiranje in svetovanje, neformalno izobraževanje in usposabljanje ter spodbuja aktivno participacijo ranljivim skupinam na področju uporabe 3D tehnologije za izboljšano kakovost življenja s cilji trajnostnega razvoja.

Koristi, ki jih bo imela lokalna skupnost in širša javnost od socialnega podjetja Z-Eniac SO.P.

N2Tehnologija 3D-tiskanja je v razcvetu. Zaradi posebnosti delovanja bo vplivala na spremembo poslovanja in razmišljanja družbe tudi v lokalnem okolju in širše. 3D-tiskanje bo OMOGOČILO IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ŽIVLJENJA PREDVSEM RANLJIVIM SKUPINAM IN LJUDEM S POSEBNIMI POTREBAMI. Ker so narejeni iz različnih materialov (vse od gume, plastike, papirja, lesa, kovine in poliuretanskih materialov) in različnih oblik (od hiše, pohištva, rezervnih delov, avtomobila, nakita), bomo po zaključku projekta »3D« dejavnost razširili še na druga področja.

Z-Eniac bo z izvajanjem dejavnosti vplival na spremembo poslovnega modela, ki ga ponuja današnja praksa naročanja in dostave izdelkov. Večina izdelkov je narejenih več tisoč km daleč, zaradi prevozov se porabi ogromno goriva, porabljajo se sredstva za skladiščenje in polnjenje trgovin z ogromnimi količinami izdelkov, ki pogosto končajo med odpadki. Uvedba inovativnega poslovnega modela, kjer se enostavno natisne izdelek, ki ga potrebujemo predstavlja popolno spremembo in s tem z širšimi posledicami.

 projekt 3d slika3  projekt 3d slika2

 

Z modeliranjem in uporabo 3D tiskalnika bomo reševali probleme predvsem ranljivim skupinam in invalidom, ki bodo z našimi rešitvami postali srečnejši in zato bolj zadovoljni. 3D tisk bo tudi rešil številne težave in zagate podjetnikom, šolajoča mladina in mladi pa bodo z vizualizacijo natisnjenega modela ali izdelka lažje razumeli zakonitosti predvsem pri predmetih, kot so kemija, fizika, matematika. Ker individualno prilagajanje izdelkov postaja nekaj vsakdanjega, bodo kupci v prihodnje naročali izdelke po meri, te bomo natiskali v 3D-delavnici in jim dostavili na hišni prag. Cene bodo podobne cenam standardiziranih izdel

kov. To bo spremenilo tržne poti in distribucijo, kar bomo dokazali na mikro ravni in v tem je tudi naša inovativnost.

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik