Znanje in dobre prakse

eu sklad za razvoj las ue ormoz


OPERACIJA

Za uresničevanje Strategije lokalnega razvoja
Lokalne akcijske skupine UE Ormož za
2. javni poziv za ESRR LAS UE Ormož
Naziv operacije: Znanje in dobre prakse - temelj razvoja podjetništva
Prijavitelj oz. Vodilni partner (naziv, naslov): MREŽNI PODJETNIŠKI INKUBATOR ORMOŽ D.O.O., Vrazova ulica 9, 2270 Ormož

Akronim: Znanje in dobre prakse

Kratek opis oz. povzetek operacije

Pomanjkanje delovnih mest in neugodni demografski trendi so največji problem območja UE Ormož, zato sta si partnerja v operaciji Znanje in dobre prakse postavila cilj, da z operacijo prispevata k izboljšanju stanja na tem področju. Operacija načrtuje tudi manjšo vlaganje v opremo, ki je nujna za izvajanje programov izobraževanja, promocije, oziroma izvajanje storitev podpornega okolja za podjetništvo. Vodilni partner v operaciji je  Mrežni podjetniški inkubator d.o.o. (v nadaljevanju MPI Ormož). Partner je socialno podjetje Z-eniac so.p. (v nadaljevanju Z-eniac). Operacija prispeva k spodbujanju delovanja podjetništva kot tudi socialnega podjetništva. Oba tipa podjetništva sta ključna za razvoj regije in zagotavljanje zdravja in kakovosti življenja ljudi. V pretežni meri se bo operacija izvajala v naselju Ormož. Določene delavnice se bodo izvedle tudi v naselju Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. Udeleženci izobraževanja pa bodo iz celotne upravne enote Ormož, zato bo operacije imela učinke na celotno območje LAS UE Ormož. Operacija  prispeva k naslednjemu cilju SLR LAS UE Ormož:

podezelje razpisi

1.2  Spodbujanje podpornega okolja za podjetništvo. Skupna vrednost operacije je 28.090,83 EUR skupna vrednost upravičenih stroškov operacije znaša 35.280,00 EUR, skupna vrednost zaprošenih nepovratnih sredstev znaša 21.394,24 EUR

 PARTNERJI PROJEKTA:

Vodilni partner:  Mrežni podjetniški inkubator Ormož d.o.o.
Partner 1:  Z-eniac, SO.P.

 

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik