Dogodki na projektu Znanje in dobre prakse

Namen programa

Dvodnevni program je oblikovan tako, da udeleženci spoznajo inovativna orodja ter dobre prakse razvoja socialnih podjetij, ki jih bodo lahko prenesli v lokalno okolje. Program temelji na načelih trajnosti, finančne neodvisnosti, rasti in širitve dejavnosti.

Uporaba inovativnih orodij•Vision of Present Canvas (kanvas vizije

sedanjosti) •Business Model Canvas (kanvas poslovnega modela) •Framework for Innovation (okvir za inovacije)•Fear & Fail format Vsebina programa Prvi dan:Predstavitev udeležencev

 

Delavnica 1:

Opredelitev pojmov•Entrepreneurship (podjetništvo) •Business (posel) •Social Impact (družbeni učinek) •Social innovation (družbena inovacija) •Development (razvoj) •Growth (rast) •Scaling up (razširitev dejavnosti) Predstavitev primerov dobrih praks.Odmor Delavnica 2: Okvir za inovacije in vizija sedanjosti.•Framework for Innovation (okvir za inovacije), predstavitev in delo z orodjem •Personal Vision of Present (osebna vizija sedanjosti), predstavitev in delo z orodjem Uporaba inovativnih orodij•Vision of Present Canvas (kanvas vizije

sedanjosti) •Business Model Canvas (kanvas poslovnega modela) •Framework for Innovation (okvir za inovacije)•Fear & Fail format Vsebina programa Prvi dan:Predstavitev udeležencev

Delavnica 1:

Opredelitev pojmov•Entrepreneurship (podjetništvo) •Business (posel) •Social Impact (družbeni učinek) •Social innovation (družbena

inovacija) •Development (razvoj) •Growth (rast) •Scaling up (razširitev dejavnosti) Predstavitev primerov dobrih praks.

Odmor

Delavnica 2:

Okvir za inovacije in vizija sedanjosti.•Framework for Innovation (okvir za inovacije), predstavitev in delo z orodjem •Personal Vision of Present (osebna vizija sedanjosti), predstavitev in delo z orodjem •Predstavitev primerov in zgodb Odmor

Delavnica 3:

Fear & Fail (strah in neuspeh)•Fear & Fail, predstavitev orodja •Osebni coaching Povzetek dnevnih vsebin

Drugi dan:

Delavnica 4:

Okvir za poslovno načrtovanje in socialne inovacije •UN Sustainable Development Goals •Fourth Industrial Revolution (Industrija 4.0) •Business Model Canvas, predstavitev teorije poslovnega načrtovanja Odmor Delavnica 5:

Oblikovanje poslovnega modela •Business Model Canvas, predstavitev in delo z orodjem •Skupinsko delo: kratke predstavitve in mentorstvo •Predstavitev primerov in zgodb Odmor Delavnica 6:

Organizacijska kultura, merjenje socialnega učinka ter trajnostno poslovanje •Organizational Culture (organizacijska kultura) •Social Impact Measurement (merjenje družbenega učinka) •Sustainable businesses (trajnostno poslovanje) Povzetek dnevnih vsebin in zaključek programa Udeležba je brezplačna, za hrano in pijačo je poskrbljeno.

PROJEKTI

015 Nebo in zemlja

05 znanje

06 zeleni trikotnik